Hlavní strana  |  Audio ukázky  |  CD galerie  |  Pedagogická činnost  |  Kontakty
Annonce  |  Životopis  |  Repertoire  |  Nahrávky  |  Fotogalerie  |  Metodika  |  Kritiky a ohlasy  | 

Pedagogická činnost


Během své kariéry doc. Pazdera nikdy nezapomínal předávat své zkušenosti dál.

V Bratislavě působil 15 let jako pedagog na konzervatoři a Vysoké škole múzických umení.

V současnosti působí jako docent na hudební fakultě Akademie múzických umění Praha a vyučuje také na Pražské konzervatoři. Je autorem překladů z metodické a hudebně-psychologické oblasti. Pro nakladatelství HAMU napsal knihu "Vybrané kapitoly z metodiky houslové hry", která vyšla v roce 2007.

V současné době Pazdera pracuje na překladu knihy ruského autora Grigorije Kogana "Před branou mistrovství". Jde o fundamentální práci z oboru interpretační psychologie. Podle názoru mnoha znalců jde o celosvětově nejlepší dílo o růstu hudebníka. (Ve slovenštině kniha vyšla v Pazderově překladu již v r. 1991). 

V r. 1987 založil z podnětu České hudební společnosti letní kurzy pro mladé houslisty. Kurzy probíhají v Písku každoročně.

Tradičně také vede Houslovou dílnu v Žilině, třídenní koncertně-pracovní akci pro žáky Základních uměleckých škol.

Ke krátkodobým pedagogickým aktivitám byl pozván do mnoha zemí. Je členem porot národních i mezinárodních soutěží.

Studenti Doc. Pazdery získali první ceny na soutěžích: