Hlavní strana  |  Audio ukázky  |  CD galerie  |  Pedagogická činnost  |  Kontakty
Annonce  |  Životopis  |  Repertoire  |  Nahrávky  |  Fotogalerie  |  Metodika  |  Kritiky a ohlasy  | 

Huslová dielňa a letní huslová dielňa

Původním záměrem pořadatelů akce - vedení ZUŠ Ladislava Árvaye v Žilině - bylo založit soutěž. Na návrh J. Pazdery však vznikla akce, na níž může každý mladý slovenský houslista předvést svůj program, aniž by někam "nepostoupil" nebo mohl být poškozen hodnocením. Účastníci zahrají na monstrkoncertě a obdrží všichni stejné věcné ceny s jedinou výjimkou - J. Pazdera z nich vybere nejlepšího, který obdrží titul Laureáta dílny pro příslušný rok a vystoupí spolu s Pazderou v žilinském filharmonickém sále na otevíracím koncertě příštího ročníku.

Součástí dílny je pak veřejná práce s účastníky, sledovaná jejich pedagogy, ale i početnými pozorovateli. Dílna je otevřena pro každého slovenského houslistu ve věku základní školy a pořádá se vždy v jarním období.

Poslední, XIV. ročník Žilinské houslové dílny se uskutečnil ve dnech 27. - 29. března 2008 za dosud nejvyšší účasti 31 houslistů. Laureátkou Dielne se stala Terézia Šofranková z Košic (ped. Lucia Lovašová).

PŘÍŠTÍ, XV. ROČNÍK HUSĽOVEJ DIELNE JE PLÁNOVÁN NA 1. - 4. DUBNA 2009. Bude zahájen abonentním koncertem Štátneho komorného orchetra v Žilině.