Hlavní strana  |  Audio ukázky  |  CD galerie  |  Pedagogická činnost  |  Kontakty
Annonce  |  Životopis  |  Repertoire  |  Nahrávky  |  Fotogalerie  |  Metodika  |  Kritiky a ohlasy  | 

Životopis

Houslista Jindřich Pazdera se narodil v r. 1954 v Žilině v rodině s tradicí českého kantorství. Hře na housle se učil od 6 let, od 10 let věku jej vedl na žilinské konzervatoři prof. Bohumil Urban, od 14 let byl jeho konzultujícím pedagogem nestor slovenských houslistů prof. Tibor Gašparek, žák Josepha Szigetiho. U prof. Gašpareka pak v letech 1972-74 také řádně studoval na bratislavské Vysoké škole múzických umení.
V roce 1974 získal státní stipendium pro studium na Moskevské státní konzervatoři P. I. Čajkovského. Jeho pedagogem zde byl legendární virtuos prof. Leonid Kogan. Toto studium mělo rozhodující vliv na Pazderovo umělecké utváření. Pětileté studium ukončil s vyznamenáním v roce 1979.
V průběhu studií se stal laureátem Mezinárodní houslové soutěže Pražské jaro 1972 a v témže roce diplomantem Mezinárodní soutěže H. Wieniawského v Poznani.

Po skončení studií rozvinul bohatou koncertní činnost. Jako sólista vystoupil ve většině evropských zemí, často s předními orchestry nebo s náročnými recitalovými programy. Účinkoval na významných festivalech (Pražské jaro, Bratislavské hudobné slávnosti, Interfórum Keszthelyi, Kyjevský hudební podzim, Boksagol festival Seoul). V roce 1986 vystoupil jako sólista poprvé na turné po USA. Ve skladbách A. Vivaldiho a W. A. Mozarta vystoupil na 22 koncertech v největších městech USA s vynikajícím ohlasem u obecenstva i kritiky. V r. 1993 poprvé koncertoval v Japonsku, o rok později v Jižní Koreji. Jako sólista uskutečnil v posledních letech dvě turné v Japonsku, další vystoupení byla v Německu, Španělsku, Rusku, Nizozemí aj. V tomto období vystoupil ve filharmonických koncertních sálech v Mnichově a Sankt Peterburgu, v barcelonském Palau de la Música, londýnské Wigmore Hall, jakož i v Tokijské Kioi Hall.

Od roku 1993 žije v Praze, kde nachází nové podněty k umělecké práci, stále rozšiřuje svůj repertoár, obsahující nyní přes třicet houslových koncertů, další díla s orchestrem a odpovídající počet skladeb, které jsou součástí recitálových programů. Uplatňuje se i v komorní oblasti, v r. 1992-2004 byl členem klavírního Bohemia tria, od r. 2001 je primáriem Stamicova kvarteta. Nahrál řadu CD a rozhlasových snímků jako sólista i komorní partner. Jeho klavírními partnery jsou Václav Mácha a Izumi Shimura.

Premiéroval také řadu děl soudobých českých a slovenských tvůrců - své houslové koncerty mu svěřili skladatelé Dezider Kardoš a Igor Dibák. Z českých skladatelů mu své sonáty věnovali Čestmír Gregor Otto Šimek. V roce 1999 mu japonský skladatel Hikaru Hayashi věnoval Sonátu pro sólové housle, kterou Pazdera premiérově provedl v rámci recitalů v Tokiu a Praze.

Pazdera hraje na italský nástroj, postavený Stradivariho žákem Laurentiem Storionim v Cremoně v r. 1756.

Pazdera nachází mnoho uměleckých podnětů v pedagogické činnosti, které se věnuje od ukončení studií. V současné době je profesorem pražské Akademie múzických umění a působí rovněž na Pražské konzervatoři. Je zakladatelem a lektorem Mezinárodních tetních kurzů pro mladé houslisty v Písku a Husľovej Dielne v Žilině. Obě akce mají již víc než desetiletou tradici. Ke krátkodobým pedagogickým akcím bývá zván i do zahraničí. Zasedá také v porotách národních i mezinárodních soutěží. Je autorem překladů několika významných ruských metodických a hudebně psychologických děl, jakož i vlastní práce Vybrané kapitoly z metodiky houslové hry. V současné době pracuje na českém překladu knihy G. M. Kogana "Před branou mistrovství", která je fundamentálním dílem o psychologii interpretačního umění. Podle názoru mnoha odborníků jde o ve světovém měřítku nejlepší dílo o podstatě růstu hudebníka . (Na Slovensku kniha vyšla v Pazderově překladu již v roce 1991).