Hlavní strana  |  Audio ukázky  |  CD galerie  |  Pedagogická činnost  |  Kontakty
Annonce  |  Životopis  |  Repertoire  |  Nahrávky  |  Fotogalerie  |  Metodika  |  Kritiky a ohlasy  | 

Kritiky a ohlasy

Doslova v poslední minutě zachránil Jindřich Pazdera Beethovenův Houslový koncert, který byl zamýšlen jako vrcholní číslo večera… Na Pazderovi nebyla vůbec vidět nervozita. Zcela suverénně a enormně melodicky vytvořil svůj part, vychutnávaje při tom zpěvné pasáže uprostřed úvodní věty až k Adagiu.
(Franfurter Allgemeine Zeitung 29.1. 2001)

…Český houslista Jindřich Pazdera zaskočil a získal si své publikum již po prvních oktávách. Jako učarován směl, ne "musel", člověk naslouchat tomuto výsostnému virtuózovi a při vší citlivosti pramuzikálnímu sólistovi! Třikrát přidával nádherně vymodelovanou Bachovu větu. Čeho lze umělecky dosáhnout, když se hudbě dá dostatek času a prostoru ….
(Die Neckarquelle Nr. 20)

… původní sólista musel z důvodu nemoci odříci. Jindřich Pazdera se obětoval a sklidil u hamburského publika skutečné bouře potlesku. Tahem plným nuancí přesvědčil sólista především v piano-pasážích. Mnohohlasně položené kadence krajních vět bravurně zvládal, takže se nelze divit, že jej publikum před přestávkou nechtělo pustit bez přídavku: V klidné pohodě interpretoval hudebník Bachovu "Loure" ze třetí Partity E-dur.
(Taunuszeitung 29. 01.2001)

…Pazdera, kdysi student Leonida Kogana v Moskvě, je jasným a opravdovým objevem.
(The Strad, June 2002, Tully Potter)

Pazdera působí dojmem, že je v hudbě, kterou interpretuje, ponořen zcela beze zbytku. Jeho ztotožnění je viditelněrukolapné a nejvyšší intenzity.
(Dresden Neueste Nachrichten, 24.3.2003, Hans Peter Altmann)

Rád se ujímám pera, abych veřejně vyjádřil svůj obdiv a názor na houslistu Jindřicha Pazderu, který je docentem houslové hry na pražské Akademii múzických umění.
Slyšel jsem řadu jeho uměleckých výkonů a neváhám prohlásit, že v Jindřichovi Pazderovi máme nejlepšího mladého houslistu. Jeho technické výkony v Sólové sonátě Bély Bartóka jsou naprosto jedinečné ve své technické dokonalosti. Jeho hudební vyjádření Schubertovy Fantazie či Beethovenovy Sonáty je u nás naprosto výjimečné a ve světě ojedinělé.
Přál bych tomuto mladému umělci, aby co nejdříve našel cestu na světová pódia, kam plným právem patří.
(prof. Miloš Sádlo, český violoncellista)

…Jeho podání Prokofjevovy První sonáty nebo Bartókovy Sólové sonáty mělo pro mne punc výjimečnosti v absolutním přiblížení se autorovým představám, jedním slovem: bylo strhující. Pazderův projev…je velkorysý, ve své podstatě maximálně expresivní a nanejvýš přesvědčivý; sugestivnost jeho uměleckého projevu je podmíněna ovšem i jeho mimořádným technickým vybavením, jež ho řadí dnes ke špičkám naší houslové interpretace.
(Zdeněk Šesták, skladatel a muzikolog)

…A najednou přijde houslista a…hraje tak, že vytvoří na houslích skutečné pěvecké bel canto. Způsob, jak řetězí Pazdera melodické tóny v legatu, je naprosto ojedinělý. Jako byste slyšeli jeden nepřetržitý houslový tón, který jen mění výšku. Neuslyšíte žádný rozkmit na nové výšce, nepostřehnete žádný prstoklad. Melodie se klene z jednoho kusu, smysl hudební fráze se absolutně koncentruje a vystupuje s neslýchanou naléhavostí. To se musí slyšet, protože to odporuje všem známým fyzikálním zákonům.
(Čestmír Gregor, hudební skladatel)