Hlavní strana  |  Audio ukázky  |  CD galerie  |  Pedagogická činnost  |  Kontakty
Annonce  |  Životopis  |  Repertoire  |  Nahrávky  |  Fotogalerie  |  Metodika  |  Kritiky a ohlasy  | 

Metodika

Kniha "Vybrané kapitoly z metodiky houslové hry" vyšla v dubnu 2007. Za méně než rok byl její náklad rozebrán a muselo se přikročit k dotisku. Kniha má 381 stran, 240 notových příkladů, 61 vyobrazení a jmenný rejstřík.

HLAVNÍ KAPITOLY:
 1. PSYCHOFYZIOLOGICKÉ PŘEDPOKLADY HOUSLOVÉ HRY
 2. MANUÁLNÍ PŘEDPOKLADY HOUSLOVÉ HRY
 3. VÝVOJ POHYBOVÝCH SCHOPNOSZÍ DÍTĚTE. PŘEKONÁNÍ VLIVU VROZENÝCH POHYBOVÝCH INSTINKTU. VĚK ZAČÁTEČNÍKA
 4. PROSTŘEDKY VYUČOVÁNÍ A OSVOJOVÁNÍ HOUSLOVÉ HRY
 5. VÝBĚR, ADJUSTACE A ÚDRŽBA NÁSTROJE
 6. DRŽENÍ NÁSTROJE A POSTOJ PŘI HŘE
 7. DRŽENÍ SMYČCE. ZÁKLADY TVORBY TÓNU
 8. ZÁKLADNÍ SMĚROVÁNÍ LEVĚ RUKY KE HŘE
 9. KOORDINACE ČINNOSTI RUKOU. ROZVOJ NÁSTROJOVÉ ZRUČNOSTI. ZÁKLADNÍ PSYCHOTECHNICKÉ MYŠLENKY
 10. ZDOKONALOVÁNÍ TVORBY TÓNU, ARTIKULACE A TECHNIKY SMYKU
 11. ROZVÍJENÍ HMATNÍKOVÉ ZRUČNOSTI
 12. POZNÁMKY K VYUČOVACÍ PRÁCI PEDAGOGA A DOMÁCÍ PRÁCI ŽÁKA, PEDAGOGICKÉ LITERATUŘE A REPERTOÁRU