Hlavní strana  |  Audio ukázky  |  CD galerie  |  Pedagogická činnost  |  Kontakty
Annonce  |  Životopis  |  Repertoire  |  Nahrávky  |  Fotogalerie  |  Metodika  |  Kritiky a ohlasy  | 

Mezinárodní letní kurzy pro mladé houslisty

Web: www.isc.pazdera.biz

Původně byl Písecký kurz určen pro děti ve věku základní školy s doprovodem rodičů. Postupně však vzrůstal i zájem houslistů starších, ať už amatérů, nebo budoucích profesionálů. Písecký kurz se takto stal otevřeným pro mladé houslisty každého věku a směru. Např. v r. 2003 se zúčastnilo 42 houslistů, nejmladšímu bylo 7 let, nejstarší byli studenty AMU v Praze.

Vyučovací hodiny jsou individuální a s každým se pracuje tempem a způsobem, přiměřeným jeho schopnostem. Podle přání účastníka lze pracovat na novém repertoáru, nebo na zlepšení už nastudovaných výkonů, případně na řešení nástrojových problémů. Vybraným účastníkům je pak nabídnuto vystoupení na závěrečném koncertě.

K náplni kurzu patří také orchestr účastníků. Vyvíjel se od nesmělého experimentu na 2. ročníku v Bechyni, kdy 8 dětí pod taktovkou lektora zahrálo unisono Schumannovy Dva granátníky (v této písni je citována Marseillaisa, takže ony děti v létě 1989 vypadaly jako andělé, ohlašující pád totality) až k tělesu, schopnému zajímavých výkonů. Památným v tomto směru bylo např. kompletní provedení Vivaldiho Ročních dob před televizními kamerami v r. 1996, ale i Respighiho Antické tance a árie nebo Elgarova Smyčcová serenáda v jiných letech. Písecký kurz není kurzem orchestrální hry. Každoročně se provede jen jedno nebo výjimečně dvě kratší díla. Zkoušky orchestru jsou tedy většinou hodinové, maximálně 90 minut. Proto je orchestr u účastníků oblíben a ač je zcela dobrovolný, zúčastní se jej převážná část účastníků a většina se jej přímo dožaduje.

Součástí kurzů jsou celovečerní koncerty, na nichž účinkuje jednak lektor, jednak pozvaní mladí umělci, často bývalí účastníci kurzů. Koncerfty probíhají v inspirativním prostředí adaptované kaple Sv. Trojice. Díky koncertům (bývají většinoou 4 včdetně závěrečného koncertu kurzů) přerostly kurzy v malý houslový festival.

Letošní, celkově již XXV. ročník kurzů proběhne ve dnech 1. až 13. VII. 2012.
Lektoři: Doc. J. Pazdera a Mgr. J. Drha.

Bližší info na: www.isc.pazdera.biz